Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel

A A A

Asociaţiile moldovenilor şi organizaţii naţional-culturale

 

Diverse surse estimează, de la 80 pînă la 100 000 evrei repatriaţi din Republica Moldova în Statul Israel. Israelienii originari din Moldova sunt apreciaţi în Israel ca fiind specialişti de înaltă calificare. Ei sunt angajaţi în diverse domenii ale economiei israeliene, inclusiv sfera socială, culturală. Unii din ei au atins performanţe impunătoare, ca rezultat numele lor a obţinut rezonanţă atît în Israel cît şi peste hotare. Mulţi din ei au redobîndit cetăţenia moldovenească. Aproximativ 200 mii cetăţeni ai Israelului într-o măsură sau alta au puncte de tangenţă cu Republica Moldova, prin intermediul rudelor sau prin faptul naşterii sale pe teritoriul Moldovei. Drept exemplu în acest sens poate servi fondatorul, primul primar al Tel-Avivului, Meir Dizengoff, care s-a născut în împrejurările Orheiului. Tot în acest context pot fi menţionaţi scriitorii Nahum Gutman şi Moisei Gamburg, compozitorul Samuel Koen, care este cunoscut ca autor al melodiei imnului Naţional al Statului Israel, Iţhak Corn, fondatorul Asociaţiei Mondiale a Evreilor Originari din Republica Moldova şi a Casei Evreilor Basarabeni în Tel-Aviv, membru al Knesetului, Avigdor Liberman la fel s-a născut în Moldova. Rădăcini moldoveneşti au marcanţii politici israelieni M. Vilnai, G. Saar, D. Ialom, fostul deputat Dan Korn, precum şi Oded Eran, Prşedintele filialei Israeliene a Congresului Mondial al Evreilor, fostul Ambasador al Israelului în Uniunea Europeană, Raia Djaglom şi renumita actriţă Natali Portman.

 

Este firesc că mulţi originari din Moldova, actuali cetăţeni israelieni sunt cointeresaţi în menţinerea relaţiilor spirituale, culturale cu ţara de origine. Misiunea Diplomatică a Republicii Moldova organizează frecvent diverse manifestaţii cu participarea originarilor din Moldova, care se întrunesc în două asociaţii. În comun se desfăşoară diverse manifestaţii culturale în cadrul cărora participanţii au posibilitatea de a-şi aminti de frumoasele tradiţii ai ţării de origine. Manifestarea de bază în acest sens este sărbătoarea “Mărţişor”. La fel foştii conaţionali vizitează Ambasada în cadrul sărbătorilor evreieşti Roş ha- şana, Hanuca, Pesah şi noi apreciem înalt aceste gesturi, care contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor despre poporul evreu, istoria şi tradiţiile sale.

 

FMEB

 Federaţia Mondială a Evreilor Basarabeni – a fost fondată în 1941 de o grupă de tineri jurişti, care şi-au asumat obligaţia de menţinere al tezaurului evreilor basarabeni în Moldova şi Israel, prin intermediul editării cărţilor şi publicării materialelor, care documentau istoria şi evoluţia activităţilor desfăşurate de asociaţiile evreieşti, care activau în Moldova în perioada sec. 20. Pe parcursul activităţii Federaţiei au fost iniţiate diverse programe în domeniul literaturii, picturii, folclorului, organizarea manifestaţiilor care aveau rolul de menţinere şi studiere a limbii ebraice şi păstrării memoriei evreilor care au căzut victime al Holocaustului.

 

În 1971 în Tel-Aviv a fost lansată asociaţia “Beit-Basarabia”. În cadrul căreia a fost fondată o bibliotecă, în fondurile căreia erau incluse cărţi istorice unicale, la fel a fost organizată expoziţie, în cadrul căreia era expusă o arhivă care avea o atitudine directă faţă evreii basarabeni. La moment “Beit Basarabia” este considerat unul din cele mai influente centre evreieşti , care menţine relaţii cu un şir de asociaţii atît în Israel cît şi în străinătate. În ultima perioadă de timp asociaţia respectivă a devenit un teren pentru întrunirea oamenilor de afaceri israelieni, care intenţionează să stabilească relaţii economice şi să lanseze afaceri în Republica Moldova.

 

Preşedinte: Profesor, Dr. Dan Korn 

 

 

Federaţia Mondială al Evreilor Basarabeni

Adresa: Beit Basarabia, Str. Bnei Efraim 228, Tel Aviv 69107

Tel.: 03-6470111

Email:  dan_korn@netvision.net.il

 

 

Asociaţia Originarilor din Moldova “Izvoraş” – a fost fondată în 2005 şi a întrunit numeroase asociaţii care îşi desfăşurau activitatea pe întreg teritoriul Israelului, fapt ce a permis consolidarea forţelor în cadrul unei singure asociaţii, plasînd-o astfel la un nivel superior. Scopul de bază al asociaţiei respective este orientat spre consolidarea originarilor din Republica Moldova, menţinerea tradiţiilor evreilor ai originarilor din Moldova, menţinerea în stare decentă a cimitirelor evreieşti din Moldova, precum şi stabilirea unor relaţii cu Republica Moldova. Pe parcursul ultimilor ani asociaţia “Izvoraş” a organizat o serie de manifestări culturale, printre care cele mai marcante au fost, sărbătoarea “Mărţişor”, organizată în 2006, în or. Petah Ticva, la care au participat în calitate de oaspeţi circa 1000 persoane, o activitate similară a avut loc în 2007, cînd au fost desfăşurate trei concerte de amploare cu ocazia Mărţişorului în Ber Sheva, Ofakime şi Aşdod. La fel asociaţia “Izvoraş” a fost reprezentată printr-o delegaţie care a participat activ în cadrul Congresului II al Originarilor din Republica Moldova, desfăşurat anual sub patronarea Preşedintelui Republicii Moldova. Ceea ce se referă la intenţiile pentru anul 2008, poate fi menţionat faptul planificării şi aflării la etapa de realizare, unei programe vaste, care va include desfăşurarea unei serii de manifestaţii socio-culturale de amploare.

 

Asociaţia “Izvoraş” este condusă de dl Efraim Bauh, care este concomitent Preşedinte al Asociaţiei Israeliene a Scriitorilor, direcor executiv este dl Arkadii Brover, director financiar dna Asea Halfin şi dna Mila Beker, şefa filialei asociaţiei din or.Aşchelon.

 

lider

Liderii Asociaţiei Izvoraş: din stînga în dreaptă – E. Bauch, A. Halfin, A. Brover, M. Beker

 

Asociaţia “Izvoraş” 

Adresa: Str. Aţmaut 87/7a, Ashdod

Tel./Fax: 08-8677672

Mob.: 054-4535045

Site:  www.izvorash.org