Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel

A A A

Cetăţenia

 

Cetăţenia Republicii Moldova stabileşte între persoana fizică şi Republica Moldova o legătura juridico-politică permanentă, care generează drepturi şi obligaţii reciproce între stat şi persoană.

Cetăţenia Republicii Moldova este păstrată atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi în alte state, precum şi în spaţiul în care nu se exercită suveranitatea nici unui stat.

 

Dobîndirea cetăţeniei Pepublicii Moldova prin recunoaştere

 

Persoana care solicită să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova prin recunoaştere, în baza articolului 12, alineatul (2), literele a),c) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova, avînd domiciliu legal şi obişnuit în străinătate, se adresează la reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară a Republicii Moldova în ţara de domiciliere, sau la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene la care se anexează în fiecare caz aparte următoarele documente:

 • Cererea-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova;
 • copia certificatului de naştere;
 • copia certificatului de naştere al unuia din părinţi, bunei;
 • copia actului de identitate;
 • Cazierul judiciar în ţara de domiciliere;
 • Certificat de stare civilă;
 • patru fotografii de mărimea 4.5x3.5 cm

 

Dobîndirea cetăţeniei Pepublicii Moldova prin naturalizare

 

Persoana care solicită să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova prin naturalizare, conform articolului 17 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova, avînd domiciliu legal şi obişnuit în străinătate, se adresează la reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară a Republicii Moldova în ţara de domiciliere sau la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi prezintă următoarele documente:

 • Cererea-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova;
 • Autobiografia, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire în străinătate cu domiciliul permanent, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii;
 • Adeverinţa de la domiciliu a solicitantului despre componenţa familiei;
 • bonul de plată a taxei de stat;
 • patru fotografii de mărimea 4.5x3.5 cm;
 • Adeverinţa că nu deţine cetăţenia anterioară sau adeverinţa despre aprobarea renunţării la această cetăţenie;
 • Adeverinţa de la locul de muncă sau de studii. Persoanele care nu sînt plasate în cîmpul muncii prezintă o adeverinţă de la autorităţile administraţiei publice locale despre sursele sale legale de existenţă (venit obţinut în urma activităţii comerciale sau particulare, pensie, bursă, pensie alimentară, ajutor material de şomaj şi indemnizaţie pentru copii, întreţinere materială de la membrii familiei, economii financiare şi depozite);
 • Adeverinţa despre susţinerea examenului de cunoaştere a limbii de stat şi a prevederilor Constituţiei Republicii Moldova cu excepţia cazurilor prevăzute la alineatul (2) articolul 18 al Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000;
 • Copia actului de identitate sau altă dovadă de domiciliere pe teritoriul Republicii Moldova sau privind căsătoria cu un cetăţean al Republicii Moldova;
 • Cazierul judiciar în ţara de domiciliere.

 

Redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova

 

Persoana care solicită să redobîndească cetăţenia Republicii Moldova, avînd domiciliu legal şi obişnuit în străinătate, se adresează la reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară a Republicii Moldova în ţara de domiciliere sau la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi prezintă următoarele documente:

 • Cererea-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova;
 • Autobiografia, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire cu domiciliul în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei;
 • Adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
 • Adeverinţa privind renunţarea la cetăţenie sau copia hotărîrii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Copia actului de identitate;
 • Bonul de plată a taxei de stat;
 • Patru fotografii de mărimea 3.5x4.5 cm;
 • Cazierul judiciar în ţara de domiciliere.

 

Taxele Consulare

 

Taxele pentru examinarea cererilor de dobîndire/redobîndire cetăţeniei Republicii Moldova se percep conform Ordonanţei Guvernului Republicii Moldova nr.1 din 21 septembrie 2000 privind stabilirea cuantumului taxelor consulare.

 

Evidenţa consulară

 

În vederea luării la evidenţă consulară, cetăţenii Republicii Moldova stabiliţi cu domiciliu permanent sau aflaţi temporar în Statul Israel urmează să prezinte pe adresa Ambasadei paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova (original) şi chitanţa de achitare a taxei consulare (Transfer bancar sau Postal Order).

Taxele pentru luare la evidenţă consulară se percep conform Ordonanţei Guvernului Republicii Moldova nr.1 din 21 septembrie 2000 privind stabilirea cuantumului taxelor consulare.

Copiii in vîrsta de pînă la 16 ani sînt scutiţi de plata taxei consulare pentru luarea la evidenţă consulară.

 

Atenţie! Ambasada nu acceptă plata în numerar.