Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel

A A A

Eliberarea documentelor de identitate şi călătorie

Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în Israel (şederea legală sau ilegală nu se ia în consideraţie, cu excepţia minorilor), pot adresa Ambasadei solicitare pentru perfectarea buletinului de identitate şi/sau paşaportului, în următoarele cazuri:

 

 • eliberarea primară a actului de identitate;
 • schimbarea datelor personale;
 • expirarea termenului de valabilitate;
 • pierderea, furtul sau deteriorarea actului de identitate;
 • dobândirea sau redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • solicitarea celui de-al doilea paşaport.

 

Pentru eliberarea buletinului de identitate solicitantul prezintă următoarele documente, după caz:

 

 • buletinul de identitate ce urmează a fi schimbat;
 • buletinul de identitate valabil şi paşaportul valabil ale reprezentantului legal;
 • certificatele de stare civilă (certificatul de naştere, certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, certificatul de căsătorie, certificatul de divorţ, certificatul de deces al soţului/soţiei, certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 16 ani);
 • certificatul de mamă solitară;
 • extrasul de pe actul de căsătorie în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în Israel;
 • avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, eliberat de organul de stare civilă;  
 • 2 fotografii recente de format 10x15cm şi 2 fotografii recente de format 3x4cm (color, mat, pe fond alb);
 • documentul ce atestă grupa sanguină (doar la prima documentare /se acceptă documentul eliberat în limba ebraică de orice instituţie medicală din Israel);
 • hotărârea definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată cu privire la divorţ, cu menţiunea despre domiciliul minorului;
 • document eliberat de autorităţile Statului Israel ce atestă aflarea legală a minorului în Israel (se acceptă documentele eliberate în limba ebraică / certificat de naştere, certificat de la locul de studii, theudat zeut al unuia din părinţi în care sunt indicate datele copilului, paşaport naţional al cetăţeanul Statului Israel etc);
 • paşaportul cetăţeanul Statului Israel (darkon / doar la prima documentare).

 

Pentru eliberarea paşaportului solicitantul prezintă următoarele documente, după caz:

 

 • paşaportul ce urmează a fi preschimbat;
 • buletinul de identitate valabil şi paşaportul valabil ale reprezentantului legal;
 • certificatele de stare civilă (certificatul de naştere, certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, certificatul de căsătorie, certificatul de divorţ, certificatul de deces al soţului/soţiei, certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta până la 16 ani);
 • certificatul de mamă solitară;
 • extrasul de pe actul de căsătorie în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în Israel;
 • avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, eliberat de organul de stare civilă;  
 • 2 fotografii recente de format 3x4cm (color, mat, pe fond alb);
 • documentul ce atestă grupa sanguină (doar la prima documentare /se acceptă documentul eliberat în limba ebraică de orice instituţie medicală din Israel);
 • hotărîrea definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată cu privire la divorţ, cu menţiunea despre domiciliul minorului;
 • documentul eliberat de autorităţile Statului Israel ce atestă aflarea legală a minorului în Israel (se acceptă documentele eliberate în limba ebraică / certificat de naştere Israelian, certificat de la locul de studii, theudat zeut al unuia din părinţi în care sunt indicate datele copilului, paşaportul naţional al cetăţeanul Statului Israel etc);
 • paşaportul cetăţeanul Statului Israel (darkon /doar la prima documentare);
 • avizul privind recunoaşterea cetăţeniei Republicii Moldova sau adeverinţa privind dobândirea cetăţeniei RM sau altă dovadă a apartenenţei la cetăţenia RM, dacă nu au obţinut anterior acte de identitate ale RM.

 

Menţiuni

 

 • Cererea pentru perfectarea paşaportului poate fi acceptată doar în cazul valabilităţii buletinului de identitate (cu excepţia celor stabiliţi cu domiciliul permanent în Israel, conform legislaţiei Republicii Moldova, cu anexarea copiei paginii de paşaport în care se menţionează faptul);
 • Cererea pentru perfectarea buletinului de identitate şi paşaportului poate fi depusă concomitent;
 • Taxele pentru perfectarea buletinului şi/sau paşaportului se vor achita prin transfer bancar, sau achitare directă la instituţia bancară sau oficiul poştal, la contul bancar al Ambasadei (Bank Hapoalim –Embassy of Moldova, branch 609, account 425007);
 • La eliberarea repetată a buletinului de identitate/paşaportului unui adult, prezentarea certificatelor de stare civilă nu este obligatorie dacă nu au survenit schimbări în starea civilă şi în datele personale ale acestuia (nume, prenume, prenumele tatălui, data şi locul naşterii);
 • Deţinerea buletinului de identitate pentru copiii de la vârsta de 16 ani este obligatorie.