Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel

A A A

Procedura de aplicare

Cetăţenii statelor care necesită viză, vor depune la Ambasadă următoarele acte, după caz:

 

 • Paşaportul pentru călătorii în străinătate ce conţine cel puţin 2 pagini libere (valabil cel puţin 3 luni din data intrării / eliberat în ultimii 10 ani / nedeteriorat şi care nu conţine inscripţii neoficiale)
 • Invitaţia în original, eliberată de Biroul Migraţie şi Azil al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova (de la o persoană fizică sau juridică / pentru cetăţenii statelor care necesită invitaţie / nu se aplică străinilor titulari ai unui permis de şedere sau ai unei vize valabile (cu excepţia celei de tranzit) eliberate de un stat membru al Uniunii Europene sau Acordului Schengen, dacă valabilitatea acestei vize corespunde cu valabilitatea vizei solicitate)
 • Certificatul de angajare de la locul de muncă
 • Extrasul din contul bancar al solicitantului (minim 300 euro în cont)
 • Asigurare medicală valabilă pe teritoriul Republicii Moldova (acoperire minimă de 30000 euro), pentru perioada de şedere în ţară (doar pentru vizele C şi D)
 • Alte documente care justifică scopul călătoriei
 • Documentele care indică modalitatea de deplasare (sosire şi/sau plecare)
 • Certificatele de stare civilă (naştere, căsătorie / în cazul solicitării vizei în numele minorului)
 • Documentele privind cazarea sau dovada unor mijloace suficiente pentru a acoperi cazarea
 • Cererea de viză completată şi semnată (tapat sau de mână, cu caractere de tipar / Persoanele incluse în documentul de trecere a frontierei, al solicitantului, prezintă cerere de viză separată. Minorii prezintă formular de cerere semnat de reprezentantul legal). Faxurile nu vor fi acceptate
 • 1 poză recentă, color, pentru acte de identitate (3,5 x 4,5 cm)

 

Notă:

 

 1. Funcţionarul Ambasadei poate solicita şi prezentarea altor documente nespecificate în lista de mai sus.
 2. Cererea de viză se examinează în termen de până la 10 zile calendaristice. În cazuri individuale, această perioadă poate fi prelungită până la 20 de zile. În cazul în care solicitantul depune cererea aflându-se în tranzit prin Israel şi prezentând documente confirmative, Ambasada poate elibera viza în 48 ore.
 3. În cazul refuzului eliberării vizei, taxa de viză nu se restituie.
 4. Cererea de viză poate fi depusă şi prin intermediul poştal (Ambasada nu poartă răspundere pentru pierderea sau deteriorarea actelor din vina prestatorului serviciilor de poştă) în cazul persoanelor domiciliate în statele unde Republica Moldova nu are misiuni diplomatice sau consulare.
 5. Pentru diverse clarificări la subiectul viză, adresările vor fi expediate Ambasadei la tel-aviv@mfa.md.