Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel

A A A

Relaţii comercial-economice

Promovarea relaţiilor comercial-economice cu statul de reşedinţa şi atragerea investiţiilor israeliene în economia naţionala constituie un domeniu prioritar de activitate al Misiunii. Acesta include o gama larga de activităţi, între care, stabilirea de contacte dintre firmele israeliene şi moldoveneşti în scopul promovării exportului moldovenesc, examinarea diferitor solicitări ale întreprinzătorilor israelieni, organizarea sau participarea la acţiuni promoţionale şi conferinţe specializate, colaborarea cu structurile oficiale în vederea diversificării cadrului juridic bilateral şi facilitării raporturilor comercial-economice între cele doua state.

 

De la stabilirea relaţiilor diplomatice Guvernele ambelor ţări au depus eforturi în vederea creării unui climat cît se poate de favorabil promovării unei colaborări eficiente şi reciproc avantajoase, accentul principal fiind pus pe crearea condiţiilor necesare promovări exportului, atragerii investiţiilor şi promovării schimburilor comercial-economice. Este important de menţionat semnarea în acest sens a unui număr impunător de acorduri bilaterale care asigură o bază legală solidă impulsionării relaţiilor comercial-economice. Merită a fi menţionată realizarea cea mai importantă a anului 2006 - semnarea acordul privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale. Acordul respectiv va permite prestarea serviciilor companiilor israeliene şi moldoveneşti fără a fi taxate dublu sau cu unele taxe reduse.

 

Un eveniment important în dezvoltarea relaţiilor comercial-economice a fost desfăşurarea la Ierusalim, în octombrie 2004, a primei şedinţe a Comisiei Mixte Interguvernamentale moldo-israeliene care a constituit un bun prilej pentru revizuirea stării actuale şi a perspectivelor colaborării comercial-economice bilaterale. Acest eveniment a permis părţilor să sublinieze importanta depunerii de eforturi adiţionale în vederea consolidării şi extinderii cooperării în diverse ramuri ale economiei ambelor tari, prin: - încurajarea organizaţiilor economice majore implicate în promovarea comerţului exterior de a examina posibilitatea efectuării schimburilor de proiecte, de delegaţii ale oamenilor de afaceri în Moldova şi Israel; - examinarea oportunităţii de câtre entităţile economice ale ambelor ţări de a stabili legături directe în vederea facilitării schimbului de informaţii comerciale; - încurajarea cooperării în domeniul agriculturii, telecomunicaţiilor, transportului, în domeniul bancar şi financiar. Colaborarea comercial economică a fost impulsionată semnificativ de şedinţa a II-a Comisiei Mixte Interguvernamentale în luna octombrie 2007 la Chişinău, delegaţia israeliană fiind condusă de către Ministrul Turismului Yizhac Aharonovitch.

 

In noiembrie 2007 ambasada în cooperare cu instituţiile de resort din Republica Moldova şi Israel a organizat în Tel Aviv un forum economic la care cu un cuvînt de salut sa adresat Preşedintele Parlamentului Marian Lupu.

 

Schimburile comerciale între Moldova şi Israel au crescut gradual, dar sunt încă la un nivel scăzut. În anul 2006, schimburile comerciale au constituit 11 milioane dolari fiind în creştere cu aproximativ 9% faţă de anului 2005. Balanţa comercială este negativă pentru Republica Moldova, importul în Moldova fiind estimat la 6,5 milioane şi doar 4,5 constituind exporturile moldoveneşti în Israel. Principalele categorii de mărfuri exportate au fost: produse alimentare, băuturi, tutun materiale plastice şi articole din acestea, maşini, aparate şi echipamente electrice. Principalele categorii de produse importate au fost maşini, aparate şi echipamente electrice, articole textile, materiale fibroase, articole din plastic, produse ale industriei chimice, pastă de lemn, hârtie, carton.

 

În pofida nivelului scăzut al schimburilor comerciale, Ambasada prognozează, totuşi, un salt major în relaţiile comerciale şi economice datorită progreselor înregistrate de către Republica Moldova în calea stabilităţii economice a promovării valorilor economiei de piaţa, materializată prin adoptarea unei noi politici economice elaborate în conformitate cu rigorile europene care va contribui la atragerea capitalul israelian şi la identificarea unor pieţe noi de producere şi investire. Menţionăm că noua politică economică prevede crearea unui climat favorabil investitorilor externi prin oferirea unui şir de avantaje substanţiale, precum şi adoptarea unei politici fiscale aliniate standardelor europene. În context, este important de subliniat că politica actualei guvernări are un impact deosebit asupra relaţiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Relaţiile în creştere cu UE, facilităţile preferenţiale asimetrice de care se bucură Moldova în raport cu această organizaţie şi interesul oamenilor de afaceri europeni vizavi de Republica Moldova este o reflectare a acesteia. Moldova beneficiază de Sistemul Generalizat de Preferinţe care oferă posibilitatea Republicii Moldova să comercializeze circa 9200 produse pe piaţa europeană. Plasarea geografică a Republicii Moldova şi relaţiile cu statele vecine, în special cu cele din Europa de Sud est şi CSI cu care are acorduri de liber schimb, poate fi de un interes pentru oamenii de afaceri israelieni. Dezvoltări favorabile au rezultat urmare a desfăşurării celei de-a doua şedinţe a Comisiei Mixte moldo-israeliene pentru cooperare comercial-economică în 2007 la Chişinău.

 

De asemenea Ambasada preconizează demararea în viitorul apropiat a unor demersuri ce vor viza iniţierea unui şir de proiecte comune în domeniile IT, transport, telecomunicaţii, construcţii, energetică, făcând uz de expertiza valoroase israeliană şi tehnologiile avansate. În context, este important de menţionat drept exemplu colaborarea constructivă în cadrul proiectului dezvoltarea agriculturii ecologice în Moldova dintre Ministerele Agriculturii ambelor ţări care a demarat producerea legumelor ecologic pure cu destinaţie pentru pieţele europene.

 

Cooperarea economică

 

  • 26 octombrie 2004 - Prima şedinţă a Comisiei mixte interguvernamentale moldo-israeliene pentru cooperare comercială, economică, tehnică şi ştiinţifică (Ierusalim, Israel).
  • 17 - 18 octombrie 2007 - A II-a ședință a Comisiei interguvernamentale moldo-israeliene pentru colaborare economică, comercială, ştiinţifică şi tehnică (Chișinău, Republica Moldova).
  • 13-18 octombrie 2012 - A treia şedinţă a Comisiei Mixte interguvernamentale moldo-israeliene pentru colaborare economică, comercială, ştiinţifică şi tehnică (Ierusalim, Israel).

 

Comerțul bilateral

 

În 2013, balanța comercială a Republicii Moldova cu Statul Israel a atins nivelul de 45.65 mii Dolari SUA, cu o balanță comercială negativă pentru Republica Moldova în valoare de -40,96 mii Dolari SUA.

 

Exporturile, destinate Statului Israel – 4685,5 mii Dolari SUA (principalele mărfuri exportate fiind cerealele, în valoare de 2283,4 mii Dolari SUA, metale comune si articole din metale comune, în valoare de 1015,2 mii Dolari SUA, produse alimentare (bauturi, alcoolice, fara alcool si otet, tutun) în valoare de 646,1 mii Dolari SUA, etc.).

 

Importurile din Israel, în valoare de 40652,8 mii Dolari SUA (dintre care produse minerale, în valoare de 32146,8 mii Dolari SUA, mașini și aparate –echipamentele electrice și părți ale acestora, în valoare de 4180,3 mii Dolari SUA, produse ale industriei chimice sau ale industriilor conexe, în valoare de 3643,3 mii Dolari SUA, materiale plastice si articole din acestea, cauciuc si articole din cauciuc, în valoare de 2570,3 mii Dolari SUA etc.).