Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel

A A A

Relaţii comercial-economice

În top-ul agendei comercial-economice moldo-israeliane este plasată transpunerea ideilor comune moldo-israeliene în parteneriate concrete, cu substanță, în domenii precum inovarea, securitatea cibernetică, dezvoltarea de start-up-uri în diverse sectoare de activitate, precum și maximizarea potențialului investițional și comercial.

S-a agreat cu partea israeliană necesitatea acordării unei dimensiuni mult mai pragmatice, orientate spre business, a colaborării dintre cele două state pentru creșterea, în primul rând, a volumului schimburilor comerciale, care este mult subdimensionat în raport cu potențialul existent. Se pune accentul și pe necesitatea diversificării structurii exporturilor și importurilor.

Misiunea depune efort pentru a sensibiliza companiile israeliene, din domenii diverse, precum sănătate, telecomunicații, turism, infrastructură și logistică, financiar–bancar, și a le provoca interesul pentru a investi în economia moldovenească. În acest scop în permanență sunt prezentate oportunitățile investiționale, avantajele oferite de Republica Moldova din perspectiva climatului investițional și al forței de muncă.

Relaţiile economice și comerciale bilaterale sunt în creştere, dar există încă multe sectoare neexplorate. Ambele state își doresc să sporească colaborările în diverse domenii și proiecte, baza cărora fiind investițiile și inovațiile tehnologice. Venirea investitorilor israelieni în Republica Moldova va impulsiona economia în general și va aduce beneficii serioase bugetului țării.

Inovațiile și start-upurile israeliene implementate în primul rând în economia israeliană, au adus rezultate extraordinare pentru dezvoltarea țării, în special în domenii precum IT, comunicații, apărare, medicină, agricultură, educație și viață cotidiană. Aceste inovații reprezintă o valoare inestimabilă pentru întreaga lume și sunt accesibile pentru implementare în economia Republicii Moldova.

Cu un efort colosal depus de Ambasada Republicii Moldova în Israel, 70 de oameni de afaceri israelieni au susținut inițiativa de a crea Camera de Comerț Israel-Moldova, au semnat demersul comun către Federația Camerei de Comerț din Israel și au primit răspuns pozitiv, dorind să investească în economia Republicii Moldova. Deschiderea camerei este motivată de existența proiectelor în următoarele domenii: IT, agricultura, sectorul bancar, sistemul educațional, medicină, turism.

Ambasada consideră imperativă lansarea în regim de urgență negocierile cu investitorii israelieni la cel mai înalt nivel. Sosirea în țară a investitorilor israelieni va impulsiona procesul de privatizare în Republica Moldova, va impulsiona economia în general și va aduce beneficii serioase bugetului țării.