Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel

A A A

Relaţii culturale

Menţinerea şi aprofundarea relaţiilor culturale şi inter-umane dintre Republica Moldova şi Statul Israel a fost şi este în permanenţă în vizorul instituţiilor de stat din Moldova, în special al Ambasadei Moldovei în Israel. Această dimensiune este considerată, de altfel, cea mai importantă în cadrul relaţiilor bilaterale moldo-israeliene. Printre activităţile de menţinere şi consolidare a relaţiilor inter-umane dintre Republica Moldova şi Israel, se numără festivaluri, serate de omagiere, întrevederi cu originarii din Moldova. Formele de colaborare sunt multiple, una din acestea este cooperarea continuă cu Asociaţia evreilor repatriaţi din Republica Moldova care s-a materializat prin desfăşurarea diferitor evenimente culturale dedicate sărbătorilor ţării noastre. Dinamica activităţilor culturale este menţinută datorită organizării unui şir de măsuri consacrate aniversării tradiţional festivalului „Mărţişor”, organizate în comun de către Ambasada şi Asociaţia Originarilor din Moldova. Menţionăm una din realizările marcant este posibilitatea organizării tradiţionale în fiecare an a deplasării la Ierusalim de Sărbătorile Sfintelor Paşti a unei delegaţii de feţe bisericeşti pentru aducea Focului Sfânt.

 

Republica Moldova este un stat şi acordă a atenţie deosebită dezvoltării culturale, lingvistice şi a tradiţiilor tuturor etniilor din ţara noastră. În acest context menţionez atenţia acordată cetăţenilor de naţionalitatea evreiască care este consolidată şi de excelentele relaţii de prietenie dintre Republica Moldova şi Statul Israel, ceea ce reprezintă a altă formă de cooperare şi promovare a relaţiile bilaterale inter-etnice.

 

În Republica Moldova trăiesc circa 25000 de evrei care se bucură de toate drepturile oferite de stat. În acest sens a atenţie deosebită este acordată Asociaţiei Organizaţiilor şi Comunităţilor evreieşti din Moldova. Moldova acordă a atenţie cuvenită promovării culturii, tradiţiilor, istoriei minorităţii evreieşti din ţara noastră. Moldova se mândreşte cu personalităţile marcante de origine evreiască care au început activitatea la Chişinău între care primul Primar al oraşului Tel Aviv, Meir Dizingof, care s-a născut şi a trăit o perioadă la Chişinău, alte personalităţi contemporane din sfera politicului, culturii, afacerilor.

 

Guvernul Moldovei acordă o atenţie deosebită pentru promovarea educaţiei toleranţei şi luptei împotriva antisemitismului în cadrul intern, a sistemului şcolar şi a diferitor măsuri culturale şi didactice. Republica Moldova acordă o atenţie deosebită istoriei Holocaustului în vederea evitării ca astfel de catastrofe umanitare să nu se mai repede pe viitor. În acest scop, Ambasada menţine relaţii strînse cu conducerea Memorialului Holocaustului „Yad Vashem” ceea ce oferă posibilitatea identificării diferitor metode şi forme de prevenire şi combatere a acestui fenomen, care urmează a fi implementate în Moldova. Dorim extinderea cooperării cu diferitele agenţii de susţinere a minorităţilor evreieşti între care Agenţia Sohnut în vederea diversificării programelor de asistenţă oferite comunităţii din Moldova menite să contribuie la crearea unui climat cît mai favorabil pentru minoritatea evreiască din Moldova. Graţie programelor de susţinere oferite de Israelul, dar şi a atenţiei acordate de Republica Moldova comunităţii evreieşti, armonia interetnică şi relaţiile moldo-israeliene vor fi consolidate şi mai mult.