Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel

A A A

Relaţii culturale

Aprofundarea relațiilor culturale dintre Republica Moldova și Statul Israel este și va rămâne o prioritate absolută a instituțiilor de stat din Republica Moldova, dar și un obiectiv special al Ambasadei Moldovei în Statul Israel. Scopul principal al cooperării culturale dintre cele două țări îl constituie promovarea valorilor și tradițiilor naționale, asigurarea prezenței și participării Republicii Moldova la programele culturale desfășurate în Statul Israel, facilitarea schimburilor culturale în diverse domenii de experiență precum: muzica, coreografia, arta plastică, cinematografia, etc.

Partea practică a acestui deziderat comun  se manifestă prin organizarea reciprocă a festivalurilor, seratelor de omagiere, concertelor artistice de muzică și dans, participarea la evenimentele anuale cinematografice, la întrevederile cu originarii din Republica Moldova, care conțin un vast program cultural. Din aceste activități nu lipsește și organizarea pe bază anuală a unui şir de măsuri dedicate îndrăgitului de israelieni festivalul „Mărțișor”, organizate în comun de către Ambasada şi Asociațiile Originarilor din Republica Moldova.

Guvernul Republicii Moldova acordă o atenție deosebită pentru promovarea culturii și educației toleranței și luptei împotriva antisemitismului, implementând diverse măsuri, la nivel cultural, educațional științific și didactic. Republica Moldova acordă o atenție sporită învățării istoriei Holocaustului. Zilele culturii Republicii Moldova, organizate în Statul Israel aduc pe scenele instituțiilor de cultură israeliene, artiști notorii ai țării noastre, demonstrând publicului larg valorile cultural-artistice moldovenești.