Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel

A A A

Relaţii politico-diplomatice

  • 25 decembrie 1991 - Statul Israel recunoaşte independenţa Republicii Moldova.
  • 22 iunie 1992 - Stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Republica Moldova şi Statul Israel.
  • 1 noiembrie 1994 - Deschiderea Ambasadei Republicii Moldova în Statul Israel.

 

Reprezentare diplomatică

 

Din partea Republicii Moldova:

 

  • 12 septembrie 1995Dl Mihai BALAN, este numit Ambasador al Republicii Moldova în Statul Israel.
  • 25 iunie 2001Dl Arthur COZMA, este numit Ambasador al Republicii Moldova în Statul Israel.
  • 06 ianuarie 2006Dna Larisa MICULEŢ, este numit Ambasador al Republicii Moldova în Statul Israel.
  • 23 decembrie 2011Dl Mihai BALAN, este numit Ambasador al Republicii Moldova în Statul Israel.
  • 7 august 2013 Dl Anatol VANGHELI, este numit Ambasador al Republicii Moldova în Statul Israel.
  • 3 decembrie 2015Dna Gabriela MORARU, este numită Ambasador al Republicii Moldova în Statul Israel

 

dialog

 

Dialogul politic pe parcursul perioadei stabilirii relaţiilor diplomatice dintre Republica Moldova şi Statul Israel a fost consolidat cu numeroase prilejuri, în cadrul diferitor evenimente la nivel înalt, care au inclus o serie de vizite a demnitarilor moldoveni în Israel şi a omologilor săi în Moldova. E vorba despre vizitele Preşedinţilor Republicii Moldova, a Parlamentului moldovean, a diferitor miniştri. În ultima perioada se constată o avansarea plenară a raporturilor bilaterale care s-a produs în primul rînd în urma consolidării contactelor politice la nivel înalt, marcată de vizita Preşedintelui Israelului M. Katsav în Moldova în anul 2003 şi de vizita în Israel a Preşedintelui Moldovei V. Voronin în anul 2004.

 

Aceste evenimente importante au consolidat dialogul politic şi au dat un impuls cooperării în toate domeniile de interes comun, atît în plan bilateral, cît şi privind sprijinul reciproc în cadrul organismelor internaţionale.

 

Dialogul politic a fost consolidat şi de vizita în Moldova a Ministrului Agriculturii, cu prilejul iniţierii unor proiecte investiţionale importante. O confirmare a noii calităţi a relaţiilor moldo-israeliene a constituit-o vizita în Israel a Viceprim-ministrului Republicii Moldova V.Cristea, cu prilejul desfăşurării primei şedinţe a Comisiei Mixte moldo-israeliene. Un alt eveniment important în relaţiile moldo-israeliene, orientat spre consolidarea cadrului bilateral l-a constituit desfăşurarea la Chişinău, în luna iunie 2005, a primei runde a Consultărilor politice, la nivel de vice-miniştri ai afacerilor externe. Cu acest prilej au fost fixate obiective comune destinate revizuirii şi evaluării stadiului relaţiilor bilaterale în toate domeniile şi efectuate schimburi de opinii privind cele mai importante evenimente în plan regional sau internaţional. Evenimentul major al anului 2006 l-a constituit vizita oficială în Statul Israel a Viceprim-ministrului Republicii Moldova, Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, dl Andrei Stratan care a marcat cei 14 ani de relaţii bilaterale, oferind un nou impuls dialogului bilateral pe toate planurile, în special dimensiunii comercial economice, prin semnarea acordului privind evitarea dublei impuneri. Colaborarea moldo-israeliană a fost impulsionată recent de vizita oficială în Israel a Ministrului Sănătăţii Republicii Moldova dl Ion Ababii, care a deschis calea unor proiecte de colaborare reciproc avantajoase.

 

Colaborarea bilaterală se manifestă şi la nivelul autorităţilor locale spre exemplu între oraşele Chişinău şi Tel Aviv cea ce permite efectuarea unor schimburi de experienţă eficiente. În context, menţionăm vizitele reciproce la nivel de Primari Generali şi decizia municipiilor menţionate de a se înfrăţi. În prezent, se examinează posibilitatea organizării unor vizite la Tel Aviv ale conducerii Municipiului Chişinău cu scopul preluării expertizei avansate israeliene în domeniul planificări urbanistice.

 

Dialogul politic actual pune în evidenţă faptul că Republica Moldova şi Statul Israel împărtăşesc aceleaşi poziţii în probleme cu caracter global, precum, lupta împotriva terorismului, separatismului, antisemitismului, care pun în pericol stabilitatea şi pacea internaţională. Ambele ţări sunt gata să depună eforturi în vederea eliminării surselor de susţinere a terorismului. Conducerea israeliana a fost asigurată că Moldova va susţine Israelul în toate eforturile sale, atît pe plan bilateral, cît şi multilateral, în lupta contra terorismului. Statul Israel este disponibil, la fel, să acorde asistenţă Republicii Moldova în diverse domenii. În context, menţionăm că solidaritatea şi susţinerea Israelului de către Republica Moldova în aceste privinţe au fost prezente cu diferite prilejuri în cadrul luărilor de poziţii oficiale, comunicate de presă şi discursuri.

 

Dimensiunea politică este caracterizată şi de o colaborare constructivă în cadrul organizaţiilor internaţionale, în mod special în cadrul ONU. RM a susţinut în anul 2002 candidatura Statului Israel pentru alegerile în cadrul Comisiei pentru Drepturile Omului (CHR), Comitetului pentru eliminarea discriminării rasiale (CERD) şi Comitetului pentru eliminarea discriminării faţă de femei (CEDAW). În anul 2005 Republica Moldova a susţinut candidatura Israelului în calitate de membru al Comitetului pentru patrimoniul mondial al UNESCO.

 

Un aspect important al dimensiunii politice o constituie colaborarea parlamentară care este promovată Liga parlamentară de Prietenie Moldova Israel condusă de Membrul Knessetului, Lia Shemtov şi Deputatul Parlamentul Republicii Moldova Arcadii Pasecinic. Liga parlamentară de prietenie Israel-Moldova constituie un cadru propice pentru promovarea relaţiilor dintre Legislativele ambelor ţări, contribuind la promovarea prieteniei, cooperării şi înţelegerii dintre Statul Israel şi Republica Moldova. Totodată, evenimentul central al acestei colaborării la constituit vizita oficială în Israel a Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova dl Marian Lupu, preconizată în luna noiembrie 2007.