Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel

A A A

Sesizări şi reclamaţii

Modul de depunere a petiţiilor privind activitatea ambasadei sau consulatului

Petiţiile pot fi depuse personal sau prin poştă electronică tel-aviv@mfa.gov.md
Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicându-se numele, prenumele şi domiciliul. Petiţiile în formă electronică conţin informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului.
Petiţiile ce nu întrunesc condiţiile prevăzute mai sus se consideră anonime şi nu se examinează.