Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Taxele consulare sunt aplicate in conformitate cu legea nr. 242 din 24.09.2010, cu privire la taxele consulare. Potrivit prevederilor legale, odată cu taxele consulare, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de servicii consulare acoperă şi cheltuielile aferente suportate de instituţiile serviciului diplomatic în urma prestării serviciilor consulare.

 

Modalitățile de achitare a taxelor consulare și serviciilor aferente:

 

Prin transfer bancar pe contul Ambasadei Republicii Moldova în Statul Israel:

Banca: Bank Hapoalim

Filiala: 609 (Rabin Square)

Contul: 425007

 

*IMPORTANT! În cazul achitării prin transfer bancar:

1) se va coordona în prealabil suma exactă pentru plată cu serviciul consular    

Vă atenţionăm că plata în numerar a taxelor la Ambasadă NU este posibilă!

 

 

 

Nr.

 

 

TipulServiciulConsular

TaxaconsularăTaxaaferentăTaxaAgențieiServiciiPubliceTotal
îneuro
I.Perfectareavizelor
1TipA-vizădetranzit aeroportuar2010030
2TipB-vizădetranzit4020060
3TipC-vizădescurtăședere4030070
4TipD-vizădelungăședere4040080
II.Perfectarea și eliberarea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova și altor documente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Perfectarea setului dedocumente pentru obținera pașaportului de cetățean al RM (PA pentru cetățenii aflați în străinătate):

a)termenul de perfectare - 60 zile

20113162

b)termenul de perfectare-30 zile

20116899
Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al RM (PA-pentru copilul cu vârsta sub 12 ani aflați în străinătate):

a)termenul de perfectare-60 zile

003131

b)termenul de perfectare-30 zile

005454

Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean al RM (PA-pentru copilul cu vârsta de la 12 ani până la 18 ani aflați în

străinătate):

a)termenul de perfectare-60 zile

003131

b)termenul de perfectare-30 zile

006868
Eliberarea pașaportului cetățeanului Republcii Moldova(PA) persoanei pentru care prelevarea amprentelordigitale este fizic imposibilă permanent

a)termenul de perfectare-60 zile

20103161

b)termenul de perfectare-30 zile

20125486
Eliberarea pașaportului cetățeanului Republcii Moldova (PA)persoanei penru care prelevarea amprentelordigitale este fizici mposibilă temporar

a)termenul de perfectare-60 zile

20113162

b)termenul de perfectare-30 zile

20125486

 

 

 

 

2

Perfectare asetului de documente pentru obținera buletinului de identitate al RM(CA), inclusiv cetățean provizoriu aflat în străinătate și înlocul actului declarat prierdut

a)termenul de perfectare-60 zile

159630

b)termenul de perfectare-30 zile

15111945
Eliberarea buletinului de identitate al RM în locul actului de identitate de uz intern, pentru cetățeanul aflat provizoriu în străinătate (la momentul adresării):

Eliberarea actului de identitate provizoriu (BP) cu fotografia persoanei

emisă în ultimele 24 ore

158326

Eliberarea actului de identitate provizoriu (BP) fără fotografia persoanei

emisă în ultimele 24 ore

1511,5329,5

 

3

Examinarea cererii privind domiciliu permanent

(Autorizarea emigrării-30 zile)

75207102

Examinarea cererii privind domiciliu permanent

(Autorizarea emigrării-60 zile)

752021116
4Eliberarea Titlului de Călătorie105015
III.Acțiuni consulare în domeniul cetățeniei

 

 

1

Examinarea cererii privind dobîndirea cetățeniei în temeiul prevederilor art.12 alin (1) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024/2000(în ziua adresării - receptionării de către ASP)515626
Examinarea cererii privind dobîndirea cetățeniei în temeiul prevederilor art.12 alin (2) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024/2000(G5)(6 luni - din momentul recepționării de către ASP)5152444

 

2

Examinarea cererii privind renuțarea la cetățenia RM (avizarea dosarului

parvenit prin intermediu lMDOC)(G5)-până la 3 luni din momentul recepționării de către ASP

1502000350

 

3

Examinarea cererii privind redobîndirea cetțeniei RM (avizarea dosarului parvenit prin intermediul MDOC) (G5) -până la 3 luni din momentul

recepționării de către ASP

515020
4Eliberarea adeverinței privind renunțarea la cetățenia RM2525050
5Eliberarea adeverinții privind dobândirea/redobândirea cetățeniei RM515020
6Perfectarea certificatului cu privire la cetățenie2525050
IV.Înregistrarea actelor de stare civilă
1Înregistrarea căsătoriei și eliberarea certificatului de căsătorie2525050
2Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii comuni sau înfiați de ambii soți, în cazurile când între aceștea nu există litiigii referitoare la partaj sau la întreținerea soțului inapt de muncă

 

125

 

30

 

0

 

155

 

3

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este supus unei măsuri de ocrotire judiciare, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani

 

25

 

30

 

0

 

55

4Înregistrarea divorțului în temeiul hotărîrii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei75300105
5Întocmirea dosarului privindtranscrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv1015025
6

Examinarea cererii privind schimbarea numeluiși/sau prenumelui, și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv

30 zile

10151439

 

7

Examinarea cererii privind schimbarea numeluiși/sau prenumelui, și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv

60 zile

 

10

 

10

 

5

 

25

8

Eliberarea certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă

30 zile

1551737
9

Eliberarea certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă

60 zile

155626
10

Eliberarea certificatului privind starea civilă

30 zile

1551131
11

Eliberarea certificatului privind starea civilă

60 zile

155424
12

Eliberarea certificatului privind capacitatea matrimonială

30 zile

1551737
13

Eliberarea certificatului privind capacitatea matrimonială 60

zile

155626
14

Eliberarea avizului cu privire la anulareași/sau modificarea actului de starecivilă 30

zile

1551333
15

Eliberarea avizului cu privire la anularea și/sau modificarea actului de stare civilă

60 zile

155424
16

Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă

30 zile

1551737
17

Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă

60 zile

155626
V.Îndeplinirea actelor notariale

 

1

Autentificarea procurii:
a)în numele persoanei fizice155020
b)în numele persoanei juridice3015045
2Autentificarea testamentului1510025
3Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj5010060
4Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale (pentru fiecare lună)2510035
5Legalizarea semnăturilor de pe documente55010
6

 

Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele (pentru o pagină)

1506
7Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele (pentru o pagina)510015

 

 

8

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege :
a)certificarea faptului aflării persoanei în vițaă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc105015

 

b)certificarea indentității persoanei cu persoana înfățișată în fotografiee

515020
c)certificarea timpului (data) prezentării documentului7,515022,5
9Primirea documentelor la păstrare (pentru fiecare lună)1010020
10Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv55010
11Întocmirea protestelor de mare155020
12Asigurarea probelor255030
13Alte acte notariale255030
VI.Supralegalizarea consulară

 

1

Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova
a)pentru persoane fizice1510025
b)pentru persoane juridice3015045
VII.Alte acțiuni consulare
1Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier juridic etc.) sau a unei informații din Republica Moldova1510025

 

2

Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decât cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sânt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sânt parte.

 

15

 

10

 

0

 

25

 

N.B. Pentru serviciile oferite de către Ambasadă prin concursul Instituției Publice „Agenția Servicii Publice” (autoritatea de stat care perfectează şi eliberează buletinele de identitate şi pașapoartele), suplimentar taxelor consulare şi aferente ale Ambasadei sunt percepute taxele Instituției Publice „Agenția Servicii Publice”, pentru fiecare serviciu corespunzător.