Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Taxele consulare sunt aplicate in conformitate cu legea nr. 242 din 24.09.2010, cu privire la taxele consulare. Potrivit prevederilor legale, odată cu taxele consulare, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de servicii consulare acoperă şi cheltuielile aferente suportate de instituţiile serviciului diplomatic în urma prestării serviciilor consulare.

 

Modalitățile de achitare a taxelor consulare și serviciilor aferente:

 

Prin transfer bancar pe contul Ambasadei Republicii Moldova în Statul Israel:

Banca: Bank Hapoalim

Filiala: 609 (Rabin Square)

Contul: 425007

 

*IMPORTANT! În cazul achitării prin transfer bancar:

1) se va coordona în prealabil suma exactă pentru plată cu serviciul consular    

Vă atenţionăm că plata în numerar a taxelor la Ambasadă NU este posibilă!

 

Nr.

Tipul Serviciului Consular

Taxa consulara

Taxa aferenta

Taxa Agenției Servicii Publice

TOTAL

Mențiuni

în EURO

I. Perfectarea vizelor pentru cetățenii străini

1

Tip A – viză de tranzit aeroportuar

20

0

 0

20

 

2

Tip B-viză de tranzit

40

0

 0

40

 

3

Tip C-viză de scurtă ședere

40

0

 0

40

 

4

Tip D-viză de lungă ședere

40

0

 0

40

 

II . Perfectarea și eliberarea PAȘAPORTULUI cetățeanului Republicii Moldova și altor documente

 

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului

20

11

31

62

termenul de perfectare  60 zile 

20

11

68

99

termenul de perfectare 30 zile

 

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului  pentru copil până la 12 ani:

--

10

31

41

termenul de perfectare 60 zile 

--

12

54

66

termenul de perfectare  30 zile

 

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului  pentru copil cu vârsta între 12 și 18 ani

--

11

31

42

termenul de perfectare 60 zile 

 

--

11

68

79

termenul de perfectare  30 zile

 

Perfectarea setului de documente pentru obținerea

 buletinului de identitate     (CA):

15

9

6

30

termenul de perfectare 60 zile 

15

11

19

45

termenul de perfectare 30 zile

Eliberarea actului de identitate provizoriu (BP) cu fotografie

15

8

3

26

termenul de perfectare 60 zile 

3

Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent (Autorizarea Emigrării) în străinătate perfectarea setului de documente respective

75

20

7

102

termenul de perfectare 60 zile 

75

20

 21

116

termenul de perfectare 30 zile

4

Eliberarea Titlului de Călătorie

10

5

 0

15

 

III. Acțiuni consulare în domeniul cetățeniei

1

Examinarea cererii privind dobândirea cetățeniei prin recunoaștere (art.12 alin (1)

5

5

 6

16

 

2

Examinarea cererii privind dobândirea cetățeniei prin recunoaștere (art.12 alin (2)

5

5

 24

34

termenul de perfectare 6 luni

3

Examinarea cererii privind     renunțarea la cetățenia R Moldova

150

20

 0

170

 Până la 1 an

4

Examinarea cererii privind redobândirea cetățeniei Republicii Moldova

5

5

 0

10

 Până la 6 luni

5

Eliberarea adeverinței privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova

25

0

 0

25

 

6

Eliberarea adeverinței privind dobândirea cetățeniei RM

5

0

 0

5

 

7

Perfectarea certificatului cu privire la cetățenie

25

0

 0

25

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Îndeplinirea actelor notariale

1

Autentificarea procurii:

 

a) în numele persoanei fizice

15

0

0

15

 

B) în numele persoanei juridice

30

0

0

30

 

2

Autentificarea testamentului

15

0

0

15

 

3

Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj

50

5

0

55

 

4

Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale (pentru fiecare lună)

25

5

0

30

 

5

Legalizarea semnăturilor de pe documente

5

0

0

5

 

6

Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele

1

0

0

1

 

7

Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele (pentru o pagina)

5

5

0

10

 

8

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:

 

a)      certificarea faptului aflării persoanei în viață, faptului aflării persoanei într-un anumit loc

10

0

0

10

 

b)      certificarea identității persoanei cu persoana înfățișată in fotografie

5

0

0

5

 

c)       certificarea timpului (data) prezentării documentului

7,5

0

0

7,5

 

9

Primirea documentelor la păstrare (p/u fiecare luna)

10

0

0

10

 

10

Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv

5

0

0

5

 

11

Întocmirea protestelor de mare

15

0

0

15

 

12

Asigurarea probelor

25

0

0

25

 

13

Alte acte notariale

25

0

0

25

 

V. Supralegalizarea consulară

 

a)  Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova

15

5

0

20

pentru persoane fizice

30

5

0

35

pentru per.  juridice 

VI . Alte acțiuni consulare

1

Solicitarea certificatului /duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă

15

5

17

37

termenul de perfectare 45

zile

15

5

6

26

termenul de perfectare  70 zile 

2

Solicitarea certificatului privind capacitatea matrimonială

15

5

17

37

termenul de perfectare 45

zile

3

Eliberarea avizului privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie si /sau a prenumelui

15

5

14

34

termenul de perfectare  45

zile

15

5

5

25

termenul de perfectare  70 zile 

4

Solicitarea unui certificat multilingv

15

5

17

37

termenul de perfectare 45

zile

15

5

6

26

termenul de perfectare 70 zile 

5

Perfectarea și eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decât cele menționate în compartimentele precedente, dar care sânt solicitate conform legislației statului străin și nu contravin legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sânt parte

15

5

0

20

 

 

 

VII. Înregistrarea actelor de stare civila

1

Înregistrarea căsătoriei și eliberarea certificatului de căsătorie

25

20

 0

45

 

2

Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii comuni sau înfiați de ambii soți, în cazurile când între aceștia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreținerea soțului inapt de muncă

125

20

 0

145

 

3

Înregistrarea divorțului în temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul și hotărârii (sentinței) instanței judecătorești, dacă celălalt soț este supus unei măsuri de ocrotire judiciare, dispărut, condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani

25

20

 0

45

 

4

Înregistrarea divorțului în temeiul hotărârii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei

75

20

 0

95

 

5

Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv

10

5

 0

15

 

6

Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv

10

10

 0

20

 

 

N.B. Pentru serviciile oferite de către Ambasadă prin concursul Instituției Publice „Agenția Servicii Publice” (autoritatea de stat care perfectează şi eliberează buletinele de identitate şi pașapoartele), suplimentar taxelor consulare şi aferente ale Ambasadei sunt percepute taxele Instituției Publice „Agenția Servicii Publice”, pentru fiecare serviciu corespunzător.