Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel

A A A

Titlu de călătorie

Durata serviciului: 20 minute
Programarea la acest serviciu este opțională: Persoanele se pot prezenta în lipsa programării prealabile, în zilele de luni , marți, miercuri, joi, vineri între orele 09:00 – 12

 • pentru adulți - 15 euro, cu eliberarea actului în ziua solicitării
 • pentru minori - gratuit, cu eliberarea actului în ziua solicitării
Consulatul/Ambasada eliberează titlu de călătorie cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de domiciliul acestora, apatrizilor și cetățenilor străini care domiciliază permanent în Republica Moldova, care intenționează să se întoarcă în Republica Moldova, în situația în care:
 • au pierdut sau li s-a furat pașaportul pentru călătorii în străinătate;
 • au pașaport deteriorat care nu poate fi utilizat;
 • au pașaport cu termen expirat dar care nu poate fi prelungit din careva motive;
 • nu au avut niciodată pașaport;
Pentru solicitarea titlului de călătorie se vor prezenta:
 • 2 fotografii color de format 3x4 cm (în lipsa fotografiilor persoana va fi fotografiată gratuit în consulat);
 • dacă sunt disponibile, originalul sau copia următoarelor documente, indiferent de valabilitatea acestora:
  ✔ buletin de identitate moldovenesc.
  ✔ pașaport expirat sau deteriorat.
  ✔ permis de ședere.
  ✔ orice alt document cu fotografie.
 • În cazul solicitării titlului de călătorie pentru copil minor născut recent în Statul Israel este necesar de prezentat certificatul de naștere eliberat de către autoritățile israeliene apostilat, tradus, legalizat.
 • titlul de călătorie este valabil 30 zile, termen ce nu poate fi prelungit.
 • titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie pentru returnare spre Republica Moldova.
 • în baza titlului de călătorie titularul se poate deplasa din Statul Israel în Republica Moldova pe cale terestră sau cu avionul.
 • dacă se solicită titlul de călătorie pentru copilul minor, este suficientă prezența la consulat/ambasadă a unui părinte.
 • la depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: cu numerar la oficiul poștal sau bancă, prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului bancar.