Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel

A A A

Cetăţenii străini care nu au nevoie de viză

Cetăţenii străini care nu au nevoie de viză pentru intrare în Republica Moldova

 

Cetăţenii următoarelor state, titulari ai tuturor tipurilor de paşapoarte, nu au nevoie de vize pentru intrare pe teritoriul Republicii Moldova, pentru o perioadă de şedere de pînă la 90 de zile, pe parcursul a 6 luni, de la data primei intrări:

  • Statele Membre ale Uniunii Europene – Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Olanda, Portugalia, Polonia, România, Slovenia, Slovacia, Spania, Suedia, Ungaria;
  • Canada, Japonia, Confederaţia Elveţiană, Islanda, Norvegia, SUA, Principatului Andorra, Principatului Monaco, Principatului Liechtenstein, Statului Israel, Sfântului Scaun, San Marino, Georgia;
  • Statele Membre ale CSI – Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Kîrgîstan, Rusia, Tadjikistan, Ucraina, Uzbekistan;

 

Titularii paşapoartelor ONU Laissez-Passer eliberate de către ONU şi agenţiile sale specializate, nu au nevoie de vize pentru a intra in şi ieşi din Republica Moldova.

 

Titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, cetăţeni ai următoarelor state nu au nevoie de vize pentru a intra pe teritoriul Republicii Moldova, pentru o perioadă de şedere de pînă la 90 de zile, pe parcursul a 6 luni de la data primei intrări:

  • Albania, Bosnia şi Herţegovina, Brazilia, Croaţia, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Turcia, Vietnam.

 

Titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, cetăţeni ai următoarelor state nu au nevoie de vize pentru a intra pe teritoriul Republicii Moldova, pentru o perioadă de şedere de până la 30 de zile:

  • China, Iran, Turkmenistan

 

Personalul misiunilor diplomatice şi consulare acreditate în Republica Moldova şi membrii familiilor acestora, personalul misiunilor permanente şi reprezentanţelor organismelor internaţionale cu sediul în Republica Moldova şi membrii familiilor acestora, reprezentanţii mass-media străini acreditaţi în Republica Moldova, care deţin legitimaţii de acreditare eliberate de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al RM, au dreptul de intra şi ieşi în/din Republica Moldova, fără vize, pe întreaga perioadă de valabilitate a cartelei de acreditare.

 

Nu au nevoie de vize pentru a intra în Republica Moldova, cetăţenii Turkmenistanului care se încadrează în următoarele categorii de persoane:

  1. membrii echipajelor aeronavelor aviaţiei civile, titulari ai paşapoartelor valabile naţionale şi având inscripţia necesară în declaraţia generală (misiunea aeriană);
  2. membrii echipajelor navelor maritime şi fluviale, titulari ai paşapoartelor valabile de marinar şi având inscripţia necesară în registrul de bord sau extrasul din acesta;
  3. echipele feroviare, de locomotivă şi vagoanelor frigorifice ale căilor ferate, titulari ai paşapoartelor valabile naţionale, deţinând listele nominale, foile de parcurs, aprobate pentru fiecare rută;
  4. curieri speciali, folosiţi în cadrul comunicării interguvernamentale, titulari ai paşapoartelor valabile naţionale, deţinând documentele corespunzătoare eliberate de organele competente ale Părţilor.

 

De asemenea, în baza Legii nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, în vigoare din 24.12.2010, cetăţenii străini deţinători ai unui permis de şedere valabil, eliberat de autorităţile Republicii Moldova, vor intra în Republica Moldova fără viză.