Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel

A A A

Cetăţenii străini care nu au nevoie de viză

Privind modalitatea de obținere a vizei de lungă ședere (tip ”D”)

În contextul creșterii solicitărilor de perfectare a vizelor de lungă durată de tip D/AS (viza de studii) și D/VF (viza de reîntregire a familiei), Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel informează persoanele interesate despre condițiile și modalitățile de depunere a dosarului de viză, cu necesitatea programării prealabile:

Viza de tip D/AS – viza de studii

 1. Document de călătorie valabil (pașaport), emis în ultimii 10 ani cu valabilitatea de cel puțin 3 luni de la data părăsirii Republicii Moldova;

 2. Formularul (https://mfa.gov.md/sites/default/files/visa-application-form_0.pdf) completat privind solicitarea de viză;

 3. Confirmarea instituției de învățământ despre acceptul la studii;

 4. Dovada asigurării medicale valabile pe teritoriul Republicii Moldova pe întreaga perioadă de valabilitate a vizei (valoarea urmează a fi nu mai mică de 30 000 EURO);

 5. Dovada existenței mijloacelor de achitare a studiilor şi întreținere în cuantumul stabilit, reieșind din cuantumul de 30 euro/zi (90 zile/2700 euro), extras din cont bancar cu mențiunea băncii unde este deschis contul, cu excepția străinilor bursieri ai Republicii Moldova (în acest caz fiind necesară dovada deținerii unei burse de studii în Republica Moldova) şi a celor participanți la programe de schimb de elevi;

 6. Invitația eliberată de autoritatea competentă pentru străini (Biroul Migrațiune și Azil), în corespundere cu legislația în vigoare (după caz);

 7. Acordul părinților sau al tutorelui cu privire la șederea în scop de studii pe teritoriul Republicii Moldova, dacă străinul este minor;

 8. Certificatul de cazier judiciar tradus în limba engleză sau română și obligatoriu apostilat;

 9. Document de călătorie (bilet avion);

 10. Dovada cazării (cămin, chirie spațiu locativ, rezervarea hotel, etc.);

 11. 2 fotografii de mărimea 3,4 x 4,5.

 12. Confirmarea achitării taxei consulare (40 euro).

 

Viza de tip D/VF – reîntregirea familiei

 1. Document de călătorie valabil (pașaport), emis în ultimii 10 ani cu valabilitatea de cel puțin 3 luni de la data părăsirii Republicii Moldova;

 2.  Formularul (https://mfa.gov.md/sites/default/files/visa-application-form_0.pdf ) completat privind solicitarea de viză;

 3. 2 fotografii de mărimea 3,4 x 4,5;

 4. Cazier judiciar, apostilat și tradus în limba română sau engleză;

 5. Avizul autorității competente pentru străini (BMA) privind întrunirea condițiilor prevăzute de legislație referitoare la reintegrarea familiei;

 6. Dovada legăturilor de rudenie (copia actelor de identitate (buletin de identitate) ale rudelor - cetățeni ai Republicii Moldova, copiile actelor de stare civilă);

 7. Asigurarea medicală pentru toată perioada de valabilitate a vizei (în valoarea minimă de 30 000 euro);

 8. Dovada mijloacelor financiare pentru întreținerea solicitantului pentru toată perioada de valabilitate a vizei, reieșind din cuantumul de 30 euro/zi (90 zile/2700 euro) extras din cont bancar cu mențiunea băncii unde este deschis contul;

 9. Confirmarea cazării pentru toată perioada de valabilitate a vizei (cămin, rezervare hotel, contract de chirie apartament, imobil în proprietate, etc.);

 10. Documentul care indică modalitatea de deplasare (bilet avion);

 11. Confirmarea achitării taxei consulare (40 euro).

De asemenea, se va ține cont de următoarele particularități:

 • Toate actele menționate supra, urmează suplimentar, a fi scanate (în calitate bună) și stocate în format digital pe un suport electronic.

 • Pentru a depune dosarul este necesar de a avea o programare prealabilă la Secția Consulară a misiunii.

 • Prezența personală a solicitantului la depunerea dosarului este OBLIGATORIE.

 • Solicitantul își asumă în mod individual responsabilitatea și modalitatea de a se prezenta la Ambasadă. Misiunea diplomatică nu eliberează invitații pentru organizarea vizitelor la Secția Consulară.

 • Termenul de examinare a cererii conform legii constituie până la 10 zile lucrătoare.

Pentru informații suplimentare consultați adresa electronică:

https://mfa.gov.md/ro/content/tipurile-de-vizecerinte (limba română);

https://mfa.gov.md/en/content/types-visas-requirements (limba engleză);

https://mfa.gov.md/ru/content/tipy-viz-trebovaniy (limba rusă);

 

Formular tip de solicitare a vizei (https://mfa.gov.md/sites/default/files/visa-application-form_0.pdf ).

Cetăţenii străini care nu au nevoie de viză pentru intrare în Republica Moldova

 

Cetăţenii următoarelor state, titulari ai tuturor tipurilor de paşapoarte, nu au nevoie de vize pentru intrare pe teritoriul Republicii Moldova, pentru o perioadă de şedere de pînă la 90 de zile, pe parcursul a 6 luni, de la data primei intrări:

 • Statele Membre ale Uniunii Europene – Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Olanda, Portugalia, Polonia, România, Slovenia, Slovacia, Spania, Suedia, Ungaria;
 • Canada, Japonia, Confederaţia Elveţiană, Islanda, Norvegia, SUA, Principatului Andorra, Principatului Monaco, Principatului Liechtenstein, Statului Israel, Sfântului Scaun, San Marino, Georgia;
 • Statele Membre ale CSI – Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Kîrgîstan, Rusia, Tadjikistan, Ucraina, Uzbekistan;

 

Titularii paşapoartelor ONU Laissez-Passer eliberate de către ONU şi agenţiile sale specializate, nu au nevoie de vize pentru a intra in şi ieşi din Republica Moldova.

 

Titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, cetăţeni ai următoarelor state nu au nevoie de vize pentru a intra pe teritoriul Republicii Moldova, pentru o perioadă de şedere de pînă la 90 de zile, pe parcursul a 6 luni de la data primei intrări:

 • Albania, Bosnia şi Herţegovina, Brazilia, Croaţia, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Turcia, Vietnam.

 

Titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, cetăţeni ai următoarelor state nu au nevoie de vize pentru a intra pe teritoriul Republicii Moldova, pentru o perioadă de şedere de până la 30 de zile:

 • China, Iran, Turkmenistan

 

Personalul misiunilor diplomatice şi consulare acreditate în Republica Moldova şi membrii familiilor acestora, personalul misiunilor permanente şi reprezentanţelor organismelor internaţionale cu sediul în Republica Moldova şi membrii familiilor acestora, reprezentanţii mass-media străini acreditaţi în Republica Moldova, care deţin legitimaţii de acreditare eliberate de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al RM, au dreptul de intra şi ieşi în/din Republica Moldova, fără vize, pe întreaga perioadă de valabilitate a cartelei de acreditare.

 

Nu au nevoie de vize pentru a intra în Republica Moldova, cetăţenii Turkmenistanului care se încadrează în următoarele categorii de persoane:

 1. membrii echipajelor aeronavelor aviaţiei civile, titulari ai paşapoartelor valabile naţionale şi având inscripţia necesară în declaraţia generală (misiunea aeriană);
 2. membrii echipajelor navelor maritime şi fluviale, titulari ai paşapoartelor valabile de marinar şi având inscripţia necesară în registrul de bord sau extrasul din acesta;
 3. echipele feroviare, de locomotivă şi vagoanelor frigorifice ale căilor ferate, titulari ai paşapoartelor valabile naţionale, deţinând listele nominale, foile de parcurs, aprobate pentru fiecare rută;
 4. curieri speciali, folosiţi în cadrul comunicării interguvernamentale, titulari ai paşapoartelor valabile naţionale, deţinând documentele corespunzătoare eliberate de organele competente ale Părţilor.

 

De asemenea, în baza Legii nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, în vigoare din 24.12.2010, cetăţenii străini deţinători ai unui permis de şedere valabil, eliberat de autorităţile Republicii Moldova, vor intra în Republica Moldova fără viză.